Kockázatértékelés

Cégek kockázatkezelési és egyéb munkavédelmi dokumentumainak elkészítése

Ne a papírmunkán múljon a cég sikere! A törvények különböző munkavédelmi dokumentumok meglétét írják elő a vállalkozások számára. Ezek megfelelő elkészítése komoly szakmai feladat, ráadásul nem csak a jogszabályi megfelelőség miatt éri meg szakértőre bízni ezt a feladatot. A helyes kockázatértékelés, az egyéni védőeszközök tapasztalatok alapján történő kiválasztása a cég egyedi igényeihez igazodó szabályrendszer megalkotása a biztonságos munkavégzés alapjai.

Milyen munkavédelmi dokumentumok elkészítésében tudunk segíteni?

  • kockázatértékelés
  • munkavédelmi oktatási tematika
  • munkavédelmi oktatási napló
  • egyéni védőeszköz juttatás belső rendjét szabályozó dokumentum
  • egyéni védőeszközök kiadásának és ellenőrzésének dokumentációja
  • orvosi alkalmassági vizsgálatra vonatkozó dokumentumok
  • emelőgép-ügyintézés stb.

Kockázatértékelés: az egyik legfontosabb dokumentum

A Munkavédelmi Törvény szerint minden cégnek rendelkeznie kell kockázatértékelési dokumentummal, amennyiben az adott vállalkozás legalább egy alkalmazottat vagy segítő családtagot foglalkoztat. Az Európai Unió előírásai szerint ennek a dokumentumnak kockázatelemzésen kell alapulnia. A kockázatelemzés része a kockázatbecslés, amely során a szakemberek megállapítják, milyen valószínűséggel következhet be munkahelyi baleset, üzemzavar vagy egyéb nehéz helyzet.

Ez a dokumentum mutatja meg a veszélyeket, amelyekre a munkavédelem során készülni kell. A kockázatértékelés nem csak a munkahelyen dolgozók biztonságát alapozza meg. Ennek a dokumentumnak a segítségével mérhető fel az is, hogy az adott terület, üzem milyen viszonyban van a környezetével, mit lehet tenni annak érdekében, a munkavégzés ebben a tágabb viszonylatban is biztonságos legyen.

Több, mint papír

Az kockázatértékelés során a cég minden, egyedi jellemzőjét figyelembe kell venni. Nem csupán egy dokumentumról van szó. Az értékelés elkészítése végzettséghez kötött szaktevékenység, a munkába az üzemorvost is be kell vonni. A dokumentum elkészítése a munkaterület bejárásával indul. A dokumentum feltárja a kockázatokat és hiányosságokat, ezek csökkentésére és eltüntetésére pedig a szakemberek intézkedési tervet készítenek.

A munkavédelmi dokumentumok jelentős részét a jogszabályban meghatározott időközönként felül is kell vizsgálni – ez például a kockázatértékelés esetén általában három évet jelent. Ennyi idő alatt a cég életében számos változás állhat be, ezekre pedig a munkavédelmi szakembereknek is reagálniuk kell.

Gyakran ismételt kérdések

Alap esetben, ha csak az ágazatra vonatkozó előírások másképp nem rendelkeznek, háromévente. Ha azonban a cég által alkalmazott technológiában vagy a veszélyes anyagok használatában változás történik, esetleg új munkaeszközt vezetnek be vagy átalakítást végeznek a meglévőkön, szintén felül kell vizsgálni a dokumentum megfelelő részét.

A munkahelyi balesettel kapcsolatos teendőket ebben a cikkben foglaltuk össze. Ha munkahelyi baleset, fokozott expozíció vagy tartós egészségkárosodás következett be, szintén felül kell vizsgálni a korábbi kockázatértékelést és ennek megfelelően módosítani a többi dokumentumot is.

A munkavédelem célja alapvetően a kockázatok csökkentése. Az, hogy egy munkafolyamat veszélyes vagy kockázatos, még nem jelenti azt, hogy tilos elvégezni. A munkavédelmi szakemberek feladata ilyenkor, hogy a lehető legkisebb szintre mérsékeljék a kockázatokat, illetve kommunikálják azokat a környezet és a munkavállalók felé.

A mentési tervvel kapcsolatos információkat itt foglaltuk össze. Általánosságban elmondható, hogy mentési tervet akkor kell készíteni, ha a kialakult veszélyes állapot megszüntetéséhez komoly szervezettségre, vagy speciális eszközökre van szükség. Célszerű viszont, ha nem csak a legkritikusabb helyzetekre készül terv. Erre a dokumentumra bármilyen, feszültebb szituációban támaszkodni lehet.

A gépbiztonságról itt írtunk bővebben. A gépek üzembehelyezéséhez alapvetően három dokumentumra: a gyártói kockázatértékelésre, a magyar nyelvű használati utasításra és a megfelelőségi tanúsítványra van szükség, de a cég munkavédelmi szabályzatának ezen felül a gép pontos használatát, az azzal kapcsolatos magatartási szabályokat, illetve a felülvizsgálatok rendjét is tartalmaznia kell.

error: Content is protected !!