Biztonsági- és
egészségvédelmi terv

Biztonsági- és egészségvédelmi terv készítse

Az építkezési munkálatok megkezdése előtt minden esetben biztonsági- és egészségvédelmi tervet (BET) kell készíteni, amennyiben a jogi szabályozások által meghatározott feltételek adottak. A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján a BET a kivitelezési terv része kell, hogy legyen. Amint a kiviteli terv elkészül, a munka további fázisaiban biztonsági és egészségügyi koordinátort kell alkalmazni az előírt szabályozások mellett. Az ő feladata lesz a BET betartatása, szükség esetén módosítása is. Ne felejtsük el, hogy nem csak építés-kivitelezéskor van szüksége BE-tervre, hanem pl. épület bontásakor is.

Biztonsági- és egészségvédelmi tervre van szüksége? Rövid határidővel, professzionális tartalommal vállaljuk annak elkészítését.

Mit tartalmazzon a BET?

A BET-nek egyetlen kötelező tartalmi eleme van. A törvény arról rendelkezik, hogy a tervben szerepelnie kell azoknak a körülményeknek, amelyek kiemelten veszélyesek a munkavállalókra az adott területen. A biztonsági- és egészségvédelmi terv azonban nem korlátozódhat kizárólag ezekre az információkra.

A BET tartalmazza például:

  • A területen tevékenykedő különböző csapatok vezetőinek munkavédelmi feladatait.
  • A munkaterület egészségvédelmi és munkabiztonsági szempontból jelentős jellemzőit.
  • A baleset- és egészségvédelmi intézkedéseket.

A biztonsági- és egészségvédelmi terv tárgykörébe tartozik például a terület őrzésének megszervezése, az anyagok mozgatásának és tárolásának szabályozása, a villámvédelem, sőt, a közlekedés, parkolás, világítás, energiaellátás biztosítása is.

Miért bízza ránk a biztonsági- és egészségvédelmi terv készítését?

A jogszabály nem tér ki arra, hogy a BET-et készítő szakembernek milyen végzettséggel kell rendelkeznie. Az előírás csak azt mondja ki, hogy a szakmai ellenőrzés a tervezőkoordinátor feladata. Sok építkezésen ezért magát a tervezőkoordinátort bízzák meg a terv elkészítésével is. Mi ezt nem javasoljuk, hiszen egy a koordinátor a saját munkáját ellenőrzi.

Nagy tapasztalatunk lévén nem csak azt tudjuk garantálni, hogy a terv pontos tartalommal és rövid határidővel elkészül. Azt is fontosnak tartjuk, hogy olyan dokumentumot adjunk át, amely valóban minden utasítást és információt magában foglal ahhoz, hogy a területen dolgozók és tartózkodók védelmének egyik alappillérévé váljon.

Keressen bennünket bizalommal!

Gyakran ismételt kérdések

A fent említett rendelet csak az építkezésekre, építési munkálatokra vonatkozik. A BET készítését azért írták elő, hogy csökkentsék a balesetek és a hosszútávú egészségromlás bekövetkezésének valószínűségét.

A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor felelős a BET betartatásáért, sőt, szükség esetén módosíthatja is a dokumentumot, ha addig ismeretlen körülmények lépnek fel. Ennek során:

  • Időben és térben összehangolja a különböző csapatok, alvállalkozók munkáját.
  • Kockázatértékelést készít az adott munkaterületen.
  • Összeállítja a munkavédelmi oktatás anyagait.

A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor megbízása nem jelenti azt, hogy a munkáltatók mentesülnek a munkavédelmi feladatok alól. Üzemi baleset esetén a hatóságok a munkáltató felelősségét is vizsgálják. Az eseményekért nem csak a munkavédelmi koordinátor számoltatható el.

Az elkészülés ideje nagyban függ attól, milyen volumenű munkáról van szó. A BET elkészítését felgyorsítja, ha a szakembert már a korai szakaszban bevonják a munkába, illetve minél több adatot bocsátanak a rendelkezésére. Ilyen dokumentumok lehetnek az elkészült engedélyeztetési és pályázati tervdokumentációk, az előtervek és a nagyobb volumenű beruházásokhoz készült hatástanulmányok.

Az illetékes hatóság ellenőrizheti a BET meglétét és a megbírságolhatja az adott céget. A BET azonban nem csak emiatt fontos dokumentum. Olyan utasításokat, rendszert tartalmaz, amelyhez elengedhetetlenül szükség van a megfelelő, biztonságos munkavégzéshez.

A biztonsági és egészségvédelmi felelősnek az információ átadása és a munkálatok koordinálása a feladata. Amennyiben az alvállalkozó szabályt sért, a fővállalkozó figyelmezteti és szerződést bonthat vele. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor nem egy személyben felelős a balesetek megelőzéséért.

error: Content is protected !!